Gallery

Ilmu Kang Ditekadke Para Wali

This gallery contains 2 photos.

ASMARADANA Syeh Lemah Bang nayogyani, Prapta ing ari Jumungah, Nuju Ramadlan wulane, Marengi tanggal ping lima, Kumpule Pra Auliya’, Anedheng kalaning dalu, Ngrakit papan kang prayoga. Syeh Lemah Bang menepati janji, Datang pada hari Jum’at, Tepat pada bulan Ramadlan, Bersamaan … Continue reading

Gallery

Ilmu Kang ditekadake Syeh Siti Jenar

This gallery contains 1 photos.

SINOM Pagurone Syeh Lemah Bang, Wejangane tanpa rericik, Lan wus atinggal sembahyang, Rose kewala liniling, Meleng tanpa aling-aling, Wus dadya Paguron Agung, Misuwur kadibyannya, Denira talabul’ilmi, Wus tan beda lan sagunging aulia. Perguruan Syeh Lemah Bang, Wejangannya tanpa menggunakan perlambang … Continue reading

Gallery

JIMAT VS ORGONITE

This gallery contains 3 photos.

Kliwon hari itu terlihat sibuk naik turun njinjing jligen, gelas dan kantong plastik dari gudang ke loteng rumahnya, selidik punya selidik ternyata tetangga sekaligus sahabatnya dari tadi memperhatikan gerak gerik si Kliwon yang menurutnya mencurigakan itu, “arep gawe opo to … Continue reading

Gallery

WEJANGANE KANGJENG NABI KILIR MARANG SYEKH MALAYA

This gallery contains 3 photos.

SINOM Saking Cirebon angkatnya, Sang Syeh Malaya winarni, lampahe alelancaran, tan ana kaya kaesthi, amung nugraha Jati, inguger granina jejantung, mangalor paranira, prapteng pasisir watawis, mangu mulat lirap-liraping samudra. Tan ana palwa katingal, anuju kalaning ratri, pakewed raosing driya, deniarsa … Continue reading

Gallery

Kaweruh Impen

This gallery contains 1 photos.

LES-ING TURU Manawa karkating jasad katarik ing pangrasaning budi, pangrasaning budi kairup ing hawaning napsu kasirep dening wisesaning suksma, rerem sajroning baitalmakmur, banjur muntu ing koroning pramana, nglerep sakehing pancadriya, mangka kaprabawan dening pangawasaning suksma nggelar pangrasa. Wahanane dadi turu … Continue reading