KEBO DADI BUNGLON

Suluke Sato

Wuyung kang atungil dadya pepunjering asipat teguh, liring “netro” kang rubedho wus angel ajejuluk sejati…. “Ngger yen mulih sangumu OPO…?”

…lalangen pangkur cinipta…enggal arsa nambungi gambuh dhingin…dina-dina amung wuyung…yen tan antuka tamba…sangsayarda ing dhadha swara gumuruh…tambuh-tambuh jroning nala… (Pangkur)

 ….lir ilir tandure wus sumilir…tak ijo royo-royo tak temoke penganten anyar…cah angon cah angon penekno blimbing kuwi…lunyu-lunyu … Nganggo mbasuh dodo diro… (Kidungan temanten Plg 6)

Suwening suwe anggene “blajar sinau” sansoyo ketingal “babar blas”, mlongo ela elo mbisu katon bodone, minger ngiwo nengen ananing mung Ndagel …… Eee…lha dhalah suluke KEWAN dadi suluke MENUNGSO…sing krejik sopo sing wirang sinten…pancen menungso iku pinter lan pokil”.

Duh Gusti sungkem kulo haturaken dumateng Panjenengan, dede kulo bade sambat nanging kahanan ingkang sampun lampah kok nggih tasih “NDALU”.

Pamedhare wasitane ati, cumantaka aniru pujangga, dahat mudha ing batine, nanging kedah ginunggung, datan wruh yen akeh ngesemi, ameksa angrumpaka, basa kang kalantur, tutur kang katula-tula, tinalaten rinuruh kalawan ririh, mrih padhang ing sasmita. (Dandanggula)

Nuwun

————————————————————————————————————————————————–
 Automatically generated with :
Ngimpi-ing-lingsir-wengi
Suluk Wujil

3 responses to “KEBO DADI BUNGLON

 1. hehehe.. kaga ngeri mas Sumego.. harus diterjemahin yaaa..
  Salam Sayang
  __________________________
  Walah kalau diterjemahin ntar geger JAGAD KASEPUHAN…
  Salam Damai Penuh Senyum

 2. weleh weleeeeeeeh.. orang kaya saya enda ngerti jawa.. piye toh iki maaaas.. maaas..
  Salam Sayang
  ___________________________________
  Halah KangBoed ni…lha wong cuman corat-coret aja kok, kalaupun dipaksaain utk dimaknai apapun isinya tidak ada maksud untuk “dhudang-dhuding” atau menyalahkan orang lain cuma mau ngingatin pribadi agar belajar lebih arif santun dalam bersikap serta berhati-hati terhadap “kesombongan” yang tersembunyi. Karena masing-masing punya kapasitas dalam memahami dan dipahami.

  Dan tidak lupa mendoakan semua saudara-saudara khususnya sahabat-sahabat sejatiku baik yang anggap salah atau benar, dicaci maupun dipuji, bodo bahkan pinter etc..Semoga selamat dari segala mara bahaya… AMIN AMIN AMIN… (tu kan jadi panjang…ngocehnya..punten punten punten KangBoed sanes nga guruan yeuh.. Insya4JJI senen meluncur ke padepokan)

  Salam Damai Penuh Kasih

 3. pamuji rahayu.. salam kasugengan Ki Sumego… lan slam tetepangan .. mugya panjenengan tansah bagas kewarsan anging berkahing Gusti kang Hakaryo Jagad…,

  nuninjih… dahat mudha ing bathine…,nanging kedhah ginunggung..,

  pripun kabar panjenengan..?
  nuwun
  salam sihkatresnan
  ___________________________
  Salam…Salam…Salam Mas Hadi Wirojati ingkang Dahat Luhuring Budi ugi ingkang tansah kula tuhu lan midangetaken sedaya comment2 bahasa jawinpun ingkang lemes ingkang ngleremaken penggalih. Pamuji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Ingkang Amoho Agung awit kulo tasih kanugrahan bagas waras mboten kekirangan setunggal punapa. Mugya panjenengan semanten ugi.

  Rahayu Ingkang Sami Pinanggih tebih ing bebendu
  Salam Sihkatresnan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s