Sugeng Riyadi

Lebaran

Pamuji Rahayu dumateng para sederek sepuh kalian anom ingkang dahat kinurmatan

Keparenga kulo ngaturaken, Sugeng Riyadi setunggal Syawal 1430H, bilih
anggen kulo “sesrawungan” kalian panjenengann sedaya woten trapsila, atur,
ingkang dadosaken kirang renaning penggalih, Nyuwun agunging samudra
sih pangaksami Lair utaminipun BATIN mugya linebur ing dinten rioyo
meniko.

Advertisements

One response to “Sugeng Riyadi

 1. Rinenggo Sunaring Suryo enjang sumebyar Warni pethak cinondro resiking wardoyo mangayubagyo dinten Riyadi 1430 H. Nyuwun gunging samudro pangaksami kawulo sekeluargi Lahir terusing Batos. Mugi tansah ginanjar wilujeng dening Gusti ingkang Murbeng Dumadi.

  Rahayu

  Saking: Kariyan Sekeluargi
  ________________________
  Wah baru tau klomasuk spam Kangmas Santrigundul, jd baru saya keluarkan….
  Sami-sami Mas, Kula sakaluarga njih ngaturaken dumateng panjenengan sedaya mugi tansah pinaringan Rahayu Wilujenging Gusti Ingkang Maha Welas…Amin

  Salam Sih Katresnan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s