Asmaningsun?

smg

Aku hanya yang sering mengaku-aku agar disebut baik, alim, pandai, paham, mengerti apapun namanya, padahal semuanya hanya sebutan yang sebenarnya membuatku terbuai diperbudak nafsu yang ada didalamku. Tidak satupun simbol-simbol kebaikan itu pantas aku pakai, semua hanya kedustaan yang tak disadari. Kadang bila sesuatu yang kosong dan tak jelas itu datang dibarengi perasaan yang tak jelas juga entah apakah itu yang disebut damai, tenang, sedih, merasa bersalah, takut, takjub, hatiku hanya bisa tertunduk “menangis dan menangis”dan tidak tahu apa yang “kutangisi“. Yang ingin kutanyakan kenapa “sesuatu“ itu datang dan pergi masih banyakkah pelajaran yang harus kubaca dan terima. Yang aku sadari bila “sesuatu“itu datang apa artinya isi dunia ini, apabila aku boleh memaksa aku hanya ingin “sesuatu“ itu selalu didalamku disisa-sisa umurku.

Advertisements

63 responses to “Asmaningsun?

 1. wah keleresan sanget Mas Hadi kalih Mas Sumego, kula niki rumiyin badhe mbuktekaken paribasan “uyah segara asem gunung nyawiji ing kendil dadi jangan asem sing enak”.
  kula asli cah semarang pados ‘isen-isening omah’ lare dusun pucuk gunung ing Karangtengah Wonogiri.
  nggih mugi ing wekdal ngajeng kita sedaya saged pepanggihan mbakar iwak kali ing pinggiring waduk Gajahmungkur
  _____________________
  Pamuji Rahayu Mas Tommy…
  Wah…wah…lha kok nggih tambah gayeng,“uyah segara asem gunung nyawiji ing kendil dadi jangan asem sing enak” plus mbakar iwak kali pinggir waduk Gajahmungkur wengine nenepi wonten “kayangan” dlepih he…he…he…mugi saget kasembadan njih…Mas Tommy…

  Rahayu…Rahayu…Rahayu…

 2. pamuji rahayu..

  weladhalah… kadang kinasih Kidimas Tomy.. kaliyan Kidimas Sumego… meniko kok ya ndilalah …., mugya sageda kalampahan.. jangan asem mbakar iwak pinggir Waduk Gajah Mungkur.. waaaahhhh… semilir angin giri mbeto roso kangen lan trenyuh… tansah kelingan kumpul jagad Giri njih Dimas… sendang lanang, gua kunthi…, Kahyangan ndlepih…, tirtomoyo…, ngepring…, pantai parang Gupito, nampu…mangetan ngaler malih pertapan Girimanik.., slogohimo… wah jan gayeng tenan seumpami saged kasembadan… bekelipun Nasi tiwul njih Kidimas… hehehe…,
  matur sembah nuwun
  salam sihkatresnan
  rahayu…,
  __________________
  hehehe…Slogohimo Wonogiri kathah panggenan “Wisata Nenepi” kados ingkang panjengen serat Njih Kangmas Hadi…Jagad Giri Samudra mbeta surasaning piyambak wonten manah ingkang mboten saget dipun selak-i… Kulo kinten radi sesah sakniki pados Nasi Thiwul…

  Salam Sih Katresnan
  Rahayu Ingkang Sami Pinanggih

 3. wah jan… paseban panjenengan … bikin adem mawon kidimas.. meresapi postingan panjenengan kaliyan leyeh leyeh mirengaken langgam jawi… duuuhhhh.. jan ayem… rasa kangen tambah njiwit ati.. Ki…,
  nuwun.
  ________________________
  Namung meniko kawontenanipun Ki Hadi Wirojati, dereng saget kados para sederek setresno sedaya ingkang sampun anggadahi lumebering ngelmu seseratan ingkang saget gugah rasa pangrasa ingkang sae…
  Matur Gunging Panuwun
  Rahayu…Rahayu…Rahayu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s